BẢN TIN CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

  • 09/07/2018
  • 1336

Có 1.820 doanh nghiệp, tuyển dụng qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, đã thu thập được 14.230 vị trí việc làm trống

BẢN TIN CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

(6 tháng đầu năm 2018 qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm)

Kết nối cung cầu lao động

Tổng hợp thông tin về nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm qua 6 tháng đầu năm 2018 như sau:

- Về nhu cầu tuyển dụng lao động:

Có 1.820 doanh nghiệp, tuyển dụng qua hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, đã thu thập được 14.230 vị trí việc làm trống, tăng 15% so với cùng kỳ:

+ Trình độ Đại học có 739 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 5.19%, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Kinh doanh, marketing, bán hàng 162 vị trí (21.92%); Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 111 vị trí (15.02%); Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 100 vị trí (13.53%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 80 vị trí (10.83%); Quản lý, hành chính văn phòng 77 vị trí (10.42%).

+ Trình độ Cao đẳng có 2.272 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 15.97 %, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 666 vị trí (29.31%); Kinh doanh, maketing, bán hàng 479 vị trí (21.08%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chiếm 448 vị trí (19.72%); Điện, điện tử, cơ khí, kỹ thuật 161 vị trí (7.09%); Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 115 vị trí (5.06%).

+ Trình độ Trung cấp có 3.188 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 22.40 %, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ chiếm 730 vị trí (22.90%); Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 663 vị trí (20.80%); Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 624 vị trí (19.57%); Kinh doanh, maketing, bán hàng 542 vị trí (17.00%).

+ Công nhân kỹ thuật có 811 vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 5.70 %, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành như: Bảo vệ, vệ sĩ, lái xe; May mặc, dệt đan, se sợi;

+ Lao động phổ thông có 7.220  vị trí việc làm trống, chiếm tỷ lệ 50.74%.

- Về nhu cầu tìm việc làm:

Số lượt lao động đăng ký tìm việc làm 2.657 người, giảm 30% so cùng kỳ:

+ Trình độ Đại học có 900 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 33.87%,  nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 328 lao động (36.44%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 114 lao động (12.67%); Nông nghiệp, nông lâm, sinh học 78 lao động (8.67%); Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 76 lao động (8.44%); Giáo viên 63 lao động (7.00%).

+ Trình độ Cao đẳng có 499 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 18.78%, nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 184 lao động (36.87%); Kinh doanh, marketing, bán hàng 71 lao động (14.23%); Giáo  viên 54 lao động (10.82%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 52 lao động (10.42%); Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 50 lao động (10.02%).

+ Trình độ Trung cấp có 279 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 10.50%, nhu cầu tìm việc tập trung ở các nhóm ngành như: Kế toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 140 lao động (50.18%); Dược sỹ, y sỹ, bác sỹ 44 lao động (15.77%); Điện, điện tử, cơ khí , kỹ thuật 42 lao động  (15.05%); Du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ 14 lao động (5.02%).

+ Công nhân kỹ thuật có 116 lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 4.37%, nhu cầu tập trung tìm việc chủ yếu ở các nhóm ngành như : Bảo vệ, vệ sỹ, lái xe 93 lao động (83.17%).

+ Lao động phổ thông có 863 lượt lao động đăng ký tìm việc, chiếm tỷ lệ 32.48%.

Tư vấn, Giới thiệu việc làm:

Tư vấn chính sách lao động việc làm cho 5.760 lao động; Tư vấn thị trường lao động cho hơn 530 học sinh, sinh viên năm cuối các trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, Cao đẳng nghề Lâm Đồng; Tư vấn hướng nghiệp cho hơn 200 học sinh cuối khóa huyện Bảo Lâm. Giới thiệu việc làm cho 1.973 lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức được 18 Phiên giao dịch việc làm và phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp tổ chức 01 Phiên chuyên đề cho Khu công nghiệp Lộc Sơn thành phố Bảo Lộc, Phòng lao động Thương binh và Xã hội huyện Di Linh tổ chức 01 Phiên giao dịch việc làm chuyên đề xuất khẩu lao động, Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội nghề nghiệp cho thanh niên. Thông qua Phiên giao dịch việc làm đã có 1.820 đơn vị tuyển dụng, tuyển sinh qua hình thức trực tiếp và gián tiếp. Số lao động được tư vấn tại các phiên 710, số lượt lao động được tư vấn giới thiệu việc làm 677.

Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổ chức đào tạo tiếng cho 38 lao động; 12 lao động đã xuất cảnh và 18 lao động trúng tuyển chính thức; tập trung chủ yếu là thị trường Nhật Bản.

Bảo hiếm thất nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh có 2.670 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp,  tăng 14.10 %  so với cùng kỳ; Số người từ địa phương khác chuyển đến Lâm Đồng nộp hồ sơ đề nghị hưởng là 694 người;

Nguyên nhân thất nghiệp: do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) là 2480 người, chiếm 92.9%; Hết hạn hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ là 56 người , chiếm 2.1%; Mất việc làm do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu là 50 người, chiếm 1.9%; Người lao động bị xử lý kỷ luật, sa thải theo quy định của Bộ luật lao động là 12 người, chiếm 0.4% và mất việc làm do nguyên nhân khác là 72 người, chiếm 2.7% .

Số người đăng ký đề nghị hướng trợ cấp thất nghiệp ở trình độ Đại học và trên đại học là 470 người, chiếm 17.6%; Cao đẳng là 252 người, chiếm 9.4%;  Trung cấp là 273 người, chiếm 10.2%; Sơ cấp nghề và chứng chỉ nghề là 86 người, chiếm 3.2%; Lao động phổ thông 1.589 người, chiếm 59.5%.

vieclamlamdong.vn