Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm ngày 10/12/2018 tại thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc

  • 04/07/2018
  • 235

THÔNG BÁO

      Nhằm giúp cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, được tiếp cận các thông tin về lĩnh vực lao động việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh, nước ngoài và tham gia phỏng vấn trực tiếp với các Doanh nghiệp. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại  Tp.Đà Lạt, tp Bảo Lộc cụ thể như sau: 

   - Thời gian: Vào lúc 8h00 đến 11h00, ngày 10/12/2018.

   -  Địa điểm 1: Số 172 Nguyễn Văn Trỗi,  Phường 2, Tp. Đà Lạt

   -  Địa điểm 2: Số 147 Phan Bội Châu, Phường 1, thành phố Bảo Lộc

 Các hoạt động diễn ra tại Phiên:

- Doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng lao động phổ thông và lao động có trình độ;

- Tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm: trong tỉnh, ngoài tỉnh, nước ngoài miễn phí;

    Trung tâm Dịch vụ việc làm trân trọng kính mời: Anh (chị) có nhu cầu tìm việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động đến tham dự Phiên giao dịch việc làm để được giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí.

Mọi chi tiết liên hệ qua số điện thoại: 02633.825805(Đà Lạt) - 02633.725556(Bảo Lộc)

Trân trọng!