Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm ngày 10 và 25 hàng tháng tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

  • 04/07/2018
  • 143

Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức Phiên giao dịch định kỳ ngày 10 và 25 hàng tháng tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

Địa chỉ 1: 172 Nguyễn Văn Trỗi - Phường 2- thành phố Đà Lạt

Địa chỉ 2: 147 Phan Bội Châu -Phường 1- thành phố Bảo Lộc