Hệ thống thông tin thị trường lao động

  • 18/07/2017
  • 583

hỆ thỐng thông tin viỆC LÀM LÂM ĐỒNG

 1.      Phòng Tư vấn giới thiệu việc làm:                                                          Tel: 0263.3822360

2.      Phòng Thông tin thị trường lao động:                                                      Tel: 0263.3825805

3.      Phòng Bảo hiểm thất nghiệp:                                                                   Tel: 0263.3520252

4.      Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

5.      Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

6.      Website: vieclamlamdong.vn  hoặc http://vllamdong.vieclamvietnam.gov.vn

7.      Email: vieclamlamdong@gmail.com 

8.      Dịch vụ trả lời tin nhắn tự động thông tin lao động việc làm:               0918007245

* Trong tỉnh: T.<Mã Ngành> . Ví dụ: Bạn muốn tìm việc làm ngành Kế toán, tài chính trong Tỉnh soạn  T.KETOAN gửi 0918007245

* Ngoại tỉnh: N.<Mã Ngành> .Ví dụ: Bạn muốn tìm việc làm ngành Du lịch, nhà hàng ngoài Tỉnh soạn  N.DULICH gửi 0918007245

* Xuất khẩu: <Mã thị trường> .Ví dụ: Bạn muốn tìm hiểu về việc làm ở nước  Nhật Bản soan  NHATBAN    gửi 0918007245

Bảng Mã Ngành Nghề

 

Nhóm Ngành Nghề

Mã Ngành

Bảo Vệ, Vệ Sĩ, Lái Xe

BAOVE

Điện, Điện Tử, Cơ Khí , Kỹ Thuật

DIEN

Du Lịch, Nhà Hàng, Khách Sạn, Dịch Vụ

DULICH

Dược Sĩ, Y Sĩ, Bác Sĩ

DUOC

Hóa, Hóa Thực Phẩm, KCS

HOA

Kinh Doanh, Maketting, Bán Hàng

KINHDOANH

Kế Toán, Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm

KETOAN

May Mặc, Dệt Đan, Se Sợi

MAY

Nông Nghiệp, Nông Lâm, Sinh Học

NONGNGHIEP

Quản Lý, Hành Chính Văn Phòng

QUANLY

Tin Học, Công Nghệ Thông Tin, Viễn Thông

TINHOC

Xây Dựng, Kiến Trúc, Thiết Kế, Giao Thông Vận Tải

XAYDUNG

Các ngành khác

KHAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nước

Dubai

DUBAI

Đài Loan

DAILOAN

Malaysia

MALAY

Nhật Bản

NHATBAN

Nước Khác

KHAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TỔ CHỨC ĐỊNH KỲ

VÀO NGÀY 10  và ngày 25 HẰNG THÁNG

I/ Các hoạt động diễn ra tại Phiên GDVL

1. Tuyển dụng lao động trực tiếp tại phiên giao dịch giữa người lao động và nhà tuyển dụng.

2. Tuyển dụng lao động gián tiếp tại phiên giao dịch giữa người lao động và nhà tuyển dụng.

3. Thông tin thị trường lao động trong, ngoài tỉnh và việc làm nước ngoài.

4. Tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp và thông báo kết quả tìm việc làm.

5. Tư vấn, phỏng vấn, đăng ký đi làm việc ở nước ngoài với các thị trường có mức thu nhập cao.

II/ Thời gian và địa điểm

         1. Thời gian: Ngày 10 và ngày 25 hằng tháng.

        2.  Địa điểm 1: Số 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, tp.Đà Lạt, Lâm Đồng.

               Địa điểm 2: Số 147 Phan Bội Châu, Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng.

 

    * Ban tổ chức thông báo đến các đơn vị có nhu cầu tham gia tuyển dụng tại Phiên GDVL, đăng ký tại phòng Thông tin thị trường lao động, số điện thoại  0263.3825805, email: vieclamlamdong@gmail.com hoặc đăng tải thông tin tuyển dụng lên website: http://www.vieclamlamdong.vn

    * Ban tổ chức cũng kính mời Người lao động, học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm kiếm, thay đổi, lựa chọn  việc làm đến tham dự  Phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng.